Wang Wusheng, ‘Mou Huangshan A081W59’, 1945, Three Shadows +3 gallery