Wang Wusheng, ‘Mount Huangshan A054WW52’, 1079, Three Shadows +3 gallery