Wang Wusheng, ‘Mount Huangshan A122W25’, 1991, Three Shadows +3 gallery