Wang Wusheng, ‘Mount Huangshan A136W42’, 1979, Three Shadows +3 gallery