Wang Wusheng, ‘Mount Huangshan A169W66’, 1984, Three Shadows +3 gallery