Wang Wusheng, ‘Mount Huangshan N005’, 1945, Three Shadows +3 gallery