Wang Xiaoshuang, ‘City of Memories 05’, 2015, HDM Gallery

About Wang Xiaoshuang

Chinese, b. 1991, Xingtai, based in Shanghai, China