Wang Xingwei, ‘New Beijing’, 2001, Guggenheim Museum