Wang Yi 王一, ‘Overlapping-2017’, 2017, AIKE

About Wang Yi 王一