Wang Zhi Wu, ‘Long Ears Mars’, Russell Collection

Image rights: Wang Zhi Wu

About Wang Zhi Wu