Wang ZhiYi, ‘Critical #4 ,’, 2016, Capsule Shanghai

About Wang ZhiYi

Chinese, b. 1991, Hubei, China, based in Wuhan and Beijing, China

Solo Shows