WANG Ziwei, ‘ME DECADE 唯我 No.1  ’, 2015, Shanghai Gallery of Art