WANG Ziwei, ‘ME DECADE 唯我 No.2 ’, 2015, Shanghai Gallery of Art