Wei Guangqing, ‘Jin Pingmei No. 49’, 2009, ShanghART