Wei-Ming Yuan, ‘Floating Rocks’, 2004, Tang Feng Gallery

About Wei-Ming Yuan

b. 1948, Guangzhou, Guangdong, China, based in Taiwan