Wei-Ming Yuan, ‘Frozen waves’, 2013, Tang Feng Gallery