Wei-Ming Yuan, ‘Salk Institute for Biological Studies’, 1993, Tang Feng Gallery

About Wei-Ming Yuan

b. 1948, Guangzhou, Guangdong, China, based in Taiwan