Wei-Ming Yuan, ‘The Old man and the House he built’, 2014, Tang Feng Gallery

About Wei-Ming Yuan

b. 1948, Guangzhou, Guangdong, China, based in Taiwan