William Glen Crooks, ‘"The Rain Manifesto"’, 2013, Scott White Contemporary Art