Workshop of Geertgen tot Sint Jans, ‘The Holy Kinship’, ca. 1495, Rijksmuseum