Wu Jian'an 邬建安, ‘Ten Thousand Things’, 2016, Chambers Fine Art