Wu Wei, ‘Pelage No.7 皮毛 - 7, ’, 2016, Chambers Fine Art

About Wu Wei

Chinese, b. 1981, Zhengzhou, China, based in Beijing and Zhengzhou, China