Xia Xiaowan, ‘Medusa’, 2017, Tang Contemporary Art
Xia Xiaowan, ‘Medusa’, 2017, Tang Contemporary Art
Xia Xiaowan, ‘Medusa’, 2017, Tang Contemporary Art