Xiao Hong 肖红, ‘脸系列 Face ’, 2011, Linda Gallery

About Xiao Hong 肖红