Xiao Hong 肖红, ‘路系列 Road’, 2017, Linda Gallery

About Xiao Hong 肖红