Xiao Hong 肖红, ‘手 Hand ’, 2014, Linda Gallery

About Xiao Hong 肖红