Xiao Jiang 肖江, ‘Bathhouse’, 2012, Vanguard Gallery

About Xiao Jiang 肖江