Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery

Image rights: Photography by Wang Xiang

About Xiao Yu