Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery
Xiao Yu, ‘Cement Floor’, 2016, Pace Gallery