Xiong Lijun, ‘Close Friends’, FLOWER + HEWES

About Xiong Lijun

Chinese, b. 1975, Chongqing, based in China