Xu Longsen, ‘Solitary Mountain No.2’, 2013, Hanart TZ Gallery