Xu Xiaoguo, ‘Texture 9’, 2017, Tang Contemporary Art