Xu Zhenbang, ‘PROP·IT·IOUS’, 2014, Pékin Fine Arts