Yamaguchi Ai, ‘tsuki wa kakureru (16)’, 2011-2012, 10 Chancery Lane Gallery