Yamaguchi Ai, ‘tsuki wa kakureru (19)’, 2011-2012, 10 Chancery Lane Gallery