Yamaguchi Ai, ‘tsuki wa kakureru (3 & 7)’, 2011-2012, 10 Chancery Lane Gallery