Yang Jiechang 杨诘苍, ‘Six Two Zen’, 2018, Tang Contemporary Art