Yang Xinjia, ‘Listen, Widow Wang is Taking a Bath 5km Away I’, 2015, Lucie Chang Fine Arts/ L+