Yasmin Jahan Nupur, ‘A Form  Pyramid’, 2016, Exhibit 320

Image rights: Exhibit 320

About Yasmin Jahan Nupur

Bangladeshi, b. 1979, Chittagong, Bangladesh, based in Bangladesh