Yasuhisa Kohyama 神山易久, ‘Suemono (Ancient ceramic)’, 2014, Japan Art - Galerie Friedrich Mueller

About Yasuhisa Kohyama 神山易久

Japanese, b. 1936, Shigaraki, Japan, based in Shigaraki, Japan

Group Shows

2016
Dai Ichi Arts, 
New York,
YAKISIME

Fair History on Artsy