Yasuo Kiyonaga, ‘Hiuchiishi’, 2018, Photo Gallery Artisan