Yasuo Kiyonaga, ‘Tsurube’, 2018, Photo Gallery Artisan