Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie
Yasutomo Ota, ‘Die Forelle’, 2014, Micheko Galerie