Yelena Vorobyeva, ‘Two Cherries’, 1999, Aspan Gallery