Yerbossyn MELDIBEKOV, ‘Fog’, 2013, Jozsa

About Yerbossyn MELDIBEKOV

Kazakh, b. 1964, Shymkent, Kazakhstan, based in Almaty

Fair History on Artsy

2015
Aspan Gallery at ArtInternational 2015