Yi-Hong Jian, ‘He using a tablet, me depressed’, 2015, Michael Ku Gallery