Yi-Hong Jian, ‘The Hunting Ground in Winter’, 2012, Michael Ku Gallery