YI XIN TONG 童义欣, ‘Piano Factory II 钢琴厂 II’, 2015, Vanguard Gallery

About YI XIN TONG 童义欣