Yihua Wang, ‘Early Morning, Zhou Zhuang’, 2008, Odon Wagner Contemporary