Yin Zhaoyang 尹朝阳, ‘Mountain No.2  ’, 2015, Line Gallery