Yin Zhaoyang 尹朝阳, ‘Rocks from Songshan Mountain No.10 嵩岩No.10’, 2016, Matthew Liu Fine Arts